Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


Genetiske analyser

Genetikkportalen.no
 

Genetikkportalen.no

 
Oversikt over genetiske analyser for en klinisk tilstand.
 

Oversikt over genetiske analyser for en klinisk tilstand.

 

Genetikkportalen.no er en nasjonal portal med oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.

Her presenteres DNA- og kromosomanalyser ved arvelige sykdommer, inkludert syndromer; samt genetiske analyser av cancerceller – cancercytogenetikk / molekylær patologi.Portalen redigeres av de ansatte ved genetiske laboratorier over hele landet, og innholdet kvalitetssikres av en styringsgruppe.

Vedlikehold skjer via en nettbasert vedlikeholdsmodul der brukerne gis en brukervennlig oversikt over egne og andre labbers analyserepertoar. Der kan de enkelt knytte seg til eksisterende analysemetoder for en gitt tilstand, eller legge til nye analyser for et gitt gen eller klinsk tilstand.

Portalens målgruppe er fastleger og rekvirenter i helsevesenet som har behov for å finne ut om det kan foretas gentester for deres pasienter, og hvilke laboratorier som utfører disse.

Se Genetikkportalen.no på nett.
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no