Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


Sjømatdata

Søkefunksjon for fremmedstoffer i sjømat. Kombinerer flere arter og fremmedstoffer.
 

Søkefunksjon for fremmedstoffer i sjømat. Kombinerer flere arter og fremmedstoffer.

 
Rapport for fremmedstoffer i sjømat. Kombinerer flere arter og fremmedstoffer i krysstabeller.
 

Rapport for fremmedstoffer i sjømat. Kombinerer flere arter og fremmedstoffer i krysstabeller.

 

For NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - har vi utviklet en database for rapportering av fremmedstoffer i sjømat.NIFES har ansvar for å dokumentere og formidle forskning og måleresultater knyttet til sjømat i Norge og våre havområder. Før Reine Linjer løste problemet med publisering av komplekse måledata måtte alle henvendelser om fremmedstoffer i sjømat håndteres manuelt av forskerne ved NIFES, og i enkelte perioder var pågangen fra norsk og internasjonal presse og offentlighet så stor at det stoppet annet arbeide.

Se Sjømatdata her.

Ved hjelp av den skreddersydde webapplikasjonen har NIFES frigjort interne ressurser og forskerne trenger ikke lenger bruke unødvendig mye tid på å besvare telefoner.

Søkefunksjonen lar brukeren velge en eller flere ønskede arter og målte fremmedstoffer. Rapporten kombinerer flere arter og fremmedstoffer i krysstabeller. Rapporten genereres dynamisk og tilpasser layout avhengig av antall arter og stoffer.

Utviklingen av databaseløsningen bød på rikelig med utfordringer ved å kombinere flere ulike datakilder og målinger på ulike format og størrelser, samtidig som databasen/rapportene må håndtere og presentere fotnoter og grenseverdier nøyaktig og feilfritt for de ulike målinger og fremmedstoffene.

Applikasjonen er siden konvertert til PHP/ MySQL og utvidet til også vise næringstoffer i ulike arter.
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no