Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank

Intranett


blank
 

Spinn publisering med intranett

I et intranett er det viktig å tenke på at dette skal være et kommunikasjonsverktøy som skal være i daglig bruk.

Vår puliseringsløsning Spinn intranett tar hånd om det meste en bedrift trenger.

Intranettet kan integreres med Spinn e-Håndbok.

Spinn e-Håndbok er håndbøker og prosedyre-dokumentasjon i en web-basert database som gir alle medarbeidere tilgang til siste revisjon av prosedyrer og sjekklister direkte på bedriftens intranett.

Ved å fjerne ringpermer og løse ark sikrer du at prosedyrer og håndbøker blir distribuert uten papir- og tidskostnader, og faktisk blir holdt ajour.

Spinn e-Håndbok gjør kvalitetsikring enklere.

Utskriftsvennlig versjon
 

Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no