Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


Havforskningsinstituttet

 

Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i Noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsona. Derfor er rundt halvparten av verksemda vår finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet.HavforskningsTema  
Vi fikk lage ny design på og produsere de første rundene av HavforskningsTema.

Havforskningstema
Havforskningstema
Havforskningstema
Havforskningstema
Havforskningstema
Havforskningstema
Havforskningstema

Havforskningsnytt og plakat  

Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsnytt
Havforskningsinstituttet plakat
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no