Print this page
Flare Gas Recovery

For å forklare komplekse løsninger eller problemstillinger er animasjon et ideelt verktøy.

Animasjonen kan kjøres som en film - eller gjøres interaktiv, som vist her:

En interaktiv animasjon lar brukeren velge ønskede deler av animasjonen, og f.eks. utforske hvordan en prosess fungerer.

Animasjon som beskriver stenging av gassventiler og tenning av fakkelgass.

 Klikk her for å se animasjon