Print this page


Fiskeridirektoratet
x
 
Fiskeridirektoratet er en etat underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

Se flere eksempler under skrytekunder!