Print this page


RUBIN
x
Rubin nettside
 
Rubin nettside
RUBIN - Ressursutnyttelse av biråstoffer

RUBIN er et tverrfaglig prosjekt koordinert av NIFES .

RUBIN-prosjektet har som hovedmålsetting å dokumentere effekter av en rekke marine biprodukter (råstoffer) for norske industriaktører. I tillegg vil prosjektet generere flere forskere med ny kunnskap innen fagfeltet.

Vi har produsert nettsider for prosjektet i tillegg til trykksaker.


Prosjektet er nå avsluttet.