Reine Linjer AS  

  Om oss      Grafisk design      Trykksaker      Nettsider      Multimedia      Kunder   


blank


RUBIN

Rubin nettside
 

Rubin nettside

 

RUBIN - Ressursutnyttelse av biråstoffer

RUBIN er et tverrfaglig prosjekt koordinert av NIFES .

RUBIN-prosjektet har som hovedmålsetting å dokumentere effekter av en rekke marine biprodukter (råstoffer) for norske industriaktører. I tillegg vil prosjektet generere flere forskere med ny kunnskap innen fagfeltet.

Vi har produsert nettsider for prosjektet i tillegg til trykksaker.Prosjektet er nå avsluttet.
Utskriftsvennlig versjon


Besøksadresse: Bergenhus 13, 5003 Bergen - Telefon: 936 10 070, E-post: firmapost@reinelinjer.no