Print this page


FORM
x
Form mappe
 
Form mappe
FORM - Fish Oil and Meal Replacement

For EU-prosjektet FORM - Fish Oil and Meal Replacement har Reine Linjer laget nettsider og en presentabel mappe til bruk på forumets konferanser.


Nettsidene presenterer resultater fra konferanser og prosjektmøter med mange deltagere. De ulike deltagerne og deres organisasjoner publiserer innlegg og artikler på nettsidene etter hvert møte i nettverksforumet.

Reine Linjers publiseringsverktøy Spinn ble valgt fordi det er intuitivt og meget brukervennlig. De internasjonale bidragsyterne trenger ikke å sette seg inn i komplisert programvare for å få sitt budskap frem på nettsidene, men kan med noen enkle tastetrykk publisere vitenskapelige rapporter på internett.


FORM prosjektet  

FORM logo
FORM logo
FORM nettside
FORM nettside
FORM mappe
FORM mappe