Print this page


Genetikkportalen.no
x
Genetikkportalen
 
Genetikkportalen

På oppdrag fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland Universitetssykehus har vi vært med å utvikle en portal som gir oversikt over de forskjellige laboratoriene og analysene de utfører for å avdekke genetiske disposisjoner hos en stor pasientgruppe.På disse nettsidene kan du få oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge. Hovedsaklig presenteres DNA- og kromosomanalyser ved arvelige sykdommer, inkludert syndromer. Analyserepertoaret innen cancercytogenetikk/ molekylær patologi (genetiske analyser av cancerceller) er også presentert for en rekke laboratorier, men her er oversikten foreløpig noe mer ufullstendig.


genetikkportalen.no