Print this page

Animasjon og multimedia
c
c
 
Cover til multimediapresentasjon i forbindelse med Jebsens 75 årsjubileum.
Animasjon og multimedia har mange anvendelser. Vi har hatt stor suksess med å visualisere kompliserte prosesser ved hjelp av animasjon. Dette kan brukes dirkete i salgssammenheng, men også i forbindelse med opplæring og presentasjoner.

Flash er et meget anvendelig programmeringsverktøy for denne type løsninger, og mange av våre kunder har utstrakt bruk av dette. Kikk litt rundt på de forskjellige eksemplene og la deg inspirere!

Fordelen med flashanimasjon er at filene blir svært små samtidig som grafikken har høy kvalitet.

Avanserte programmeringsmuligheter i Flash gjør at vi kan lage virkelighetstro simuleringer av komplekse fenomen, og dermed oppnå pedagogiske poenger i f.eks. opplæringsammenheng.

Tekniske animasjoner

For å forklare komplekse løsninger eller problemstillinger er animasjon et ideelt verktøy.

Animasjonen kan kjøres som en film - eller gjøres interaktiv, som vist her:

En interaktiv animasjon lar brukeren velge ønskede deler av animasjonen, og f.eks. utforske hvordan en prosess fungerer.